Syftet med Rosenmetoden är avslappning och självkännedom; att må bättre i kropp och själ. Metoden har utvecklats av tysk/amerikanska sjukgymnasten Marion Rosen och är mycket effektiv därför att den inte bygger på vad vi tror om oss själva, men på den verklighet som speglas i kropp och andning.

Där man i samtals-, eller kroppsterapi, ibland cirklar runt samma mönster i åratal, kommer den känsla som har fått upplevas i kroppen inte igen på samma sätt. Då behövs inte heller de muskelspänningar som ställer till det så mycket för oss. Bakom dina spänningar finns dolda resurs.

Om du vågar stanna upp en kort stund och vänta in, går det snabbt vidare sen!


RosenA

 

Rosenmetoden - så går det till

Din andning och dina muskelspänningar guider mina händer. Varje behandling är unik och det är därför omöjligt att säga på förhand hur det blir för dig, men behandlingen är som oftast väldigt skön och avslappnande. Det kan vara en väldigt djup process, beroende på hur öppen du är, men det krävs inget särskild av dig under en rosenbehandling.

Rosenmetoden är min absoluta favorit av dom behandlingar jag har bevittnat och prövat. De tusentals behandlingar jag har varit med om pekar åt samma håll; att det finns en ny fantastisk men enkel metod med förmågan att hjälpa människor i kropp och själ samtidigt.
 

Din andning är min vägledare

Jag jobbar med händerna på kroppen, runt dina muskelspänningar, på ett respektfullt sätt. Din andning är min viktigaste hjälpare. Din självgående naturliga andning. Du skall alltså inte med viljan ändra på din andning eller annat. Andningen talar om för mig hur det är i den här kropp och vad det är för spänningar den bär på. Det verkar vara så, att ju friare vi andas, ju friare är vi i oss själva. Andningen verkar inte ha förmågan att ljuga. På så vis kan man se när vi ”gömmer på något”, men inte bara det. Det kan komma fram igen. Vi kan återförenas med delar av oss själva, känslor som vi inte kunnat ta hand om tidigare. Då ser man samtidigt diafragman, den primära andningsmuskel, jobba fritt. Marion: "Att låta diafragma arbeta till dess fylligaste plats, där du inte kommer att ha något inflytande över den. För att uppnå detta, måste du lita på att diafragma arbetar, att styrkan fortsätter i dig." Detta är inget man gör, men något som följer av processen.


Under en behandling kan känslor och minnen som varit nedtryckta komma till ytan och upplevas. Även fysiska smärtor kan finnas till när muskler slappnar av, blodcirkulationen kommer igång, och man inte längre stängar av, men bakom varje spänning finns det mer liv och glädje. Det ser man direkt efter en behandling. Det strålar oftast av liv och självkänsla. Vi blir mer och mer den vi verkligen är.

 RosenC

Avslappningen öppnar för större frihet

Muskelspänningar är muskler i ständigt arbete vilket bidrar till trötthet. Man klarar inte av för många spänningar i längden. Utbrändhet handlar ofta om att man inte tillåter sig slappna av på djupet. En spänning betyder begränsat fysisk rörlighet (muskeln gör redan allt den kan, den kan inte göra mer). Samtidigt blir det begränsad andning och blodcirkulation vilket i sin tur ibland skapar smärta. Bakom spänningen finns det mer liv. Det är något vi håller tillbaka. Och när vi håller tillbaka en del av oss själva påverkas även vår förmåga till närhet. Spänning och förträngning betalas med vår spontana förmåga att uppleva och uttrycka känslor och kreativitet. Rosenmetoden har därför blivit ett viktigt redskap för alla som jobbar med människor och kreativitet. Även inom familjen. Förmågan till närhet är det viktigaste som finns.
 

Genom behandlingen blir du medveten om, att du har spänningar du inte visste om. Ibland ställer jag lite frågor, men Rosenmetoden är inte samtalsterapi. De svar jag söker finns inte i det medvetna. Det gäller att låta "kroppen tala". Den visar var det finns spänningar och på sitt vis säger kroppen faktisk hur det är – egentligen – i livet just nu. Detta är en stor hjälp som innebär möjligheten för förändring.
 

Första gång du kommer behöver vi prata lite innan behandlingen så jag vet om det är några speciella förhållande, sjukdomar eller annat runt dig. Du kan även maila mig om det är något jag behöver veta. Tid på bänken är ca 50 minuter. Efter behandlingen rekommenderar jag, att man går hem utan för många ord. Ibland räcker orden inte till. Det är bra att gå en liten promenad efter en behandling. Räkna i alla fall med att du behöver extra tid till dig själv efter behandlingen.

Jag ”fixar” inte dig, men bidrar till medvetenhet, fysiskt och känslomässigt. Jag lovar dig min respekt och tystnadsplikt. Som rosenterapeut är jag fullt försäkrad. Jag finns på Glemmingevägen 20, bredvid Handlarn i Glemminge, 10 min från Ystad. Du når mig på tel: 070570893
 

”Från den person som du tror att du är till den som du verkligen är.”

- Marion Rosen

 

Läs en forskningsrapport om Rosenmetoden (pdf) här.