Syftet med Rosenmetoden är avslappning, självkännedom och att helt enkelt må bättre. Metoden har utvecklats av tysk/amerikanska sjukgymnasten Marion Rosen och kan öppna för stora förändringar i kropp och själ.


 

Rosenmetoden - så går det till

Det krävs inget av dig under Varje behandling är unik och det är därför omöjligt att säga på förhand hur det blir för dig, men behandlingen är som oftast väldigt skön och avslappnande. Det kan vara en väldigt djup process, beroende på hur öppen du är. Rosenmetoden är även min egen favorit av alla dom behandlingar jag har bevittnat och prövat. De hundradtals (tusentals) behandlingar jag har varit med om pekar åt samma håll; att det finns en ny fantastisk men enkel metod med förmågan att hjälpa människor i kropp och själ samtidigt.
 

Din andning är min vägledare

Jag jobbar med händerna på kroppen, runt dina muskelspänningar, på ett respektfullt sätt. Din andning är min viktigaste hjälpare. Din självgående naturliga andning. Du skall alltså inte med viljan ändra på din andning eller annat. Andningen talar om för mig hur det är i den här kropp. Det är ofta så, att ju friare vi andas, ju friare är vi i oss själva. Andningen verkar inte ha förmågan att ljuga. På så vis kan man se när vi ”gömmer på något”. Det som hjälper är att upptäcka detta. Att bli medveten. Denna medvetenhet brukar föra annat med sig. Det är svårt att beskriva med ord. Målet är att låta diafragman, den primära andningsmuskel, jobba fritt. Marion: "Att låta diafragma arbeta till dess fylligaste plats, där du inte kommer att ha något inflytande över den. För att uppnå detta, måste du lita på att diafragma arbetar, att styrkan fortsätter i dig."


Under en behandling kan känslor och minnen som varit nedtryckta komma till ytan och upplevas. Smärtor kan dyka upp när muskler slappnar av och blodcirkulationen kommer igång. Det är inte alltid bekvämt när det som är omedvetet ”framkallas” och blir medvetet, men bakom varje spänning finns det mer liv och glädje. Dom flesta strålar mer och mer allt eftersom dom får behandlingar med Rosenmetoden. Marion Rosen uttryckte det så: ”från den person som du tror att du är till den som du verkligen är.”

 


Avslappningen öppnar för större frihet

Muskelspänningar är muskler i ständigt arbete vilket bidrar till trötthet. Man klarar inte av för många spänningar i längden. Utbrändhet handlar ofta om att man inte tillåter sig slappna av på djupet. En spänning betyder begränsat fysisk rörlighet (muskeln gör redan allt den kan, den kan inte göra mer). Samtidigt blir det begränsad andning och blodcirkulation vilket i sin tur ibland skapar smärta. Bakom spänningen finns det mer liv. Det är något vi håller tillbaka. Och när vi håller tillbaka en del av oss själva påverkas även vår förmåga till närhet. Spänning och förträngning betalas med vår spontana förmåga att uppleva och uttrycka känslor och kreativitet. Rosenmetoden har därför blivit ett viktigt redskap för alla som jobbar med människor och kreativitet. Även inom familjen. Förmågan till närhet är det viktigaste som finns.
 

Genom behandlingen blir du medveten om, att du har spänningar du inte visste om. Ibland ställer jag lite frågor, men Rosenmetoden är inte samtalsterapi. De svar jag söker finns inte i det medvetna. Det gäller att låta "kroppen tala". Den visar var det finns spänningar och på sitt vis säger kroppen faktisk hur det är – egentligen – i livet just nu. Detta är en stor hjälp som innebär möjligheten för förändring.
 

Första gång du kommer behöver vi prata lite innan behandlingen så jag vet om det är några speciella förhållande, sjukdomar eller annat runt dig. Du kan även maila mig om det är något jag behöver veta. Tid på bänken är ca 50 minuter. Efter behandlingen rekommenderar jag, att man går hem utan för många ord. Ibland räcker orden inte till. Det är bra att gå en liten promenad efter en behandling. Räkna i alla fall med att du behöver extra tid till dig själv efter behandlingen.

Jag ”fixar” inte dig, men bidrar till medvetenhet, fysiskt och känslomässigt. Jag lovar dig min respekt och tystnadsplikt.

Som rosenterapeut är jag fullt försäkrad. Jag finns på Drottninggatan som liggar runt hörnat från Brunnsparken i centrala Göteborg.
 

Boka Rosenmetoden eller massageterapi genom att sms:a mig på tel: 0705708936. Du kan även maila mig här.


 

Läs forskningsrapport om Rosenmetoden (pdf) här.