Rosenmetoden hjälper till att öppna människor. Men ibland behöver vi våra försvar för att "stå ut" och "stå igenom" en jobbig situation. Det finns ingen generell regel, men du måste säge till mig ifall du har en psykisk sjukdom eller går i behandling, ifall du använder psykofarmaka, ifall du är missbrukare av alkohol etc, eller har varit det inom de senaste 3 åren, ifall du är i akut livskris –  eller i något akut sjukdomstillstånd.